Select Page

 —Allmänna villkor och förhållningsregler för hyresavtal avseende Café Bultens lokaler. (2024-06-09)
Att tänka på före
• Tillträde till lokalen fås tidigast kl. 18.00 på vardagar och enligt överenskommelse på helgdagar. Ha förståelse för att vår personal eventuellt är kvar lite till för att överlämna lokalen i så bra skick som möjligt.
• Avsyning av lokalen sker kl. 6.30 nästkommande dag, gäller även helgdagar. Då skall lokalen vara iordningställd och städad. Hyrestagare närvarar ej vid avsyning om inte annat är avtalat.
• Avbokning av lokalen sker senast 10 dagar före arrangemanget. Vid senare avbokning tas en avgift på 500 kr. Vid avbokning mindre än 24 timmar före arrangemang betalar hyrestagare full lokalhyra.
• Lokalen sopas varje vardagsmorgon av städpersonal. Café Bulten ansvarar ej för att golvet är rent innan en uthyrning.
• Om ni har kladdig mat, använd gärna dubbla sopsäckar i soptunnorna.
• Glasdisken har ett kylelement längst ned, akta det om ni lyfter in backar i denna.
• Bord, stolar m.m. får ej blockera någon utav nödutgångarna, se “Ritning över Café Bulten”.
• Stolarna med skinn får ej användas att stå på.
• Max 180 personer får vistas i lokalen samtidigt.
• Espressomaskin samt paninijärn får ej användas.
• Den befintliga kassan tillhör kafét och får ej användas under uthyrningar.
• Om det ska serveras alkohol under arrangemanget måste det ske genom verksamheten Mat&Kalas. Kontakta vSO (vso@chalmersstudentkar.se) i Chalmers Studentkårs kårledning, eller läs mer här: https://chalmersstudentkar.se/mat-kalas/. Det är aldrig tillåtet att ta med egen alkohol in i lokalen.

Kök
• Ingen tillagning av kött är tillåten i köket. Kall förvaring går dock bra.
• Inga kylar förutom glasdisken får användas.
• Kokplatta finns att ta fram, fråga innan.
• Diskmaskinen måste köras en gång innan användning. Ställ in program 2 och tryck på knappen med nedåtriktade pilar för att köra.
• Vid uthyrning av lokal och kök så finns det möjlighet att få tillgång till 80 kuvert, antalet kuvert måste meddelas senast 12:00 dagen innan bokningen. Ett kuvert definieras som: en liten tallrik, en stor tallrik, ett vinglas, gaffel, kniv och stor sked. Det finns även diverse drink-glas som man kan få tillgång till om det är av intresse. 

Musik
• Café Bulten har en musikanläggning tillgänglig bredvid betongpelaren vid ingången i baren. Den utnyttjas enklast med en AUX-kabel och en smartphone. Var rädda om musikanläggningen, alltför hög ljudvolym riskerar att skada högtalarna.

Att tänka på efteråt
• Diskmaskinen är en stor brandfara om denna inte stängs av på korrekt sätt, följ anvisningarna i diskmaskinsmanualen som finns i pärmen “Uthyrning” noggrant.
• Spill, matrester m.m. sopas/torkas från golvet.
• Golvet i köket och innanför baren svabbas.
• Baren och borden torkas av noggrant, använd rätt rengöringsmedel till rätt yta (se städschema).
• Se till att entrén och toaletterna ser ut som när ni kom.
• Om borden flyttats skall dessa återställas, se “Ritning över Café Bulten”. Detta är mycket viktigt då personalen inte har tid att ställa iordning borden på morgonen.
• Töm soptunnorna, soprummet finns i källaren. Glöm inte att sätta i nya säckar!
• Kontrollera så att ingen av de kylarna med kylvaror i har stängts av.
• Stäng av värmeskåpet.
• Glöm ej att ta med eller slänga livsmedel och utrustning som ni haft med er.
• Kontrollera att samtliga dörrar är stängda och låsta.
• Släck belysningen med strömbrytaren vid köksdörren när ni går.
• Eventuella fel som uppstår i lokalen under evenemanget eller servis som går sönder skall omedelbart meddelas till lokalansvarig, kontaktinformation hittas i pärmen “uthyrning”.
• Nyckelkortet återlämnas enligt överenskommelse, så snart som möjligt efter uthyrningen.

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar